Logo CENTRUM VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE
HOMEOPATHIE - HEEL JE LEVEN

nieuwsblog facebook

WORLD HOMEOPATHY AWARENESS WEEK: 10-16 april

whaw

CKH erkend door Liga Homeopathica Classica (LHC)

CKH erkend door de LHC
Over het CKH Zoek in CKH Site

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie wil bijdragen tot het verspreiden van het klassiek homeopathisch gedachtegoed en het in praktijk brengen van haar bevindingen. Daartoe richt het CKH lezingenreeksen in, organiseert congressen, participeert aan homeopatische middelenproeven en verzorgt een opleiding klassieke homeopathie.

Het CKH verleent administratieve en logistieke steun aan initiatieven en projecten gelanceerd door studenten en oud-studenten, die de werking van homeopathie een betere bekendheid kunnen verlenen bij de hulpverleners in diverse takken van de gezondheidszorg, zoals psychologen, osteopaten, verloskundigen, enz.


HRI

Een gefundeerd antwoord (in Engels) op veel gehoorde slogans tegen homeopathie kan je hier vinden. Van daaruit kan je andere talen kiezen (Frans-Duits-Italiaans-Spaans).


Klassiek homeopaten opgeleid aan het CKH en geregistreerd bij de LHC hebben een vijfjarige volwaardige opleiding genoten in homeopathie. Ze beschikken over afdoende medische basiskennis waaronder voldoende urgentie-geneeskunde om in te schatten wanneer doorverwijzing noodzakelijk is om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

Klassieke homeopathie in handen van deze professionals is een behandelmethode waarbij een constitutioneel homeopathisch middel bepaald wordt op basis van de beleving van de patiënt aan de hand van een specifiek diepgaand gesprek. Deze behandeling staat los van de medische diagnose en een eventuele conventionele behandeling. In een goed samenwerkingsverband is het dus perfect mogelijk om de behandeling door een reguliere geneeskundige te combineren met een homeopathische behandeling bij een andere therapeut.

De kracht van een homeopathische behandeling ligt in haar holistisch karakter. Maar in dit holistisch karakter ligt ook ineens haar kwetsbaarheid omdat bij regulier wetenschappelijk onderzoek hier vaak aan voorbij gegaan wordt.
De onderzoeksmethoden worden namelijk niet aangepast aan de aard van de te onderzoeken behandeling. Men blijft zich hardnekkig baseren op dubbelblind-placebo-gecontroleerde proeven die voor een geļndividualiseerde holistische behandeling, zoals homeopathie, niet geschikt zijn. Wie voor homeopathie kiest, doet dit o.a. vanuit een nood aan autonomie en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en vanuit een nood aan respect voor de eigenheid van ieder individu.
Wij willen deze keuzevrijheid vrijwaren en garant blijven staan voor een kwalitatieve homeopathische behandeling.

Schrijf in:
Een copy gaat naar uw emailadres.
Naam *(verplicht)

e-mail *(verplicht)

Ik ben geļnteresseerd in homeopathie

Ik ben geļnteresseerd in de opleiding

Ik ben therapeut

Ik ben homeopaat

CAPTCHA Image [Nieuwe Code]

Foto's copyright Frank Toussaint