Onderzoeksproject CVS
  • een tussentijds rapport: Goto
  • 1e follow up 20 januari 2004: Goto
  • 2e follow up 5 maart 2004: Goto
  • 3e follow up 5 mei 2004: Goto
  • conclusie: Goto
  • evaluatie van het onderzoek na 1 jaar: Goto
  • follow up 25 augustus 2005: Goto
  • eindrapport afronding project: Goto


Een tussentijds rapport:

In dit project hebben vijf homeopaten zich onder leiding van Peter Chappell zich gefocused op de fysieke symptomen van de CVS, in plaats van op de karakteristieken van de persoon in een poging de totaliteit van de ziekte te vinden. Hoewel het voor sommigen tegenstrijdig aanvoelde met de vertrouwde modus operandi van het homeopathisch consult mag men niet vergeten dat homeopaten experts zijn in het onderscheiden van de symptomen van de persoon en die van de ziekte.

Tien eerste anamneses en een 50 tal dossiers in het totaal van een aantal homeopaten met jarenlange praktijkervaring werden samengebracht. In de brainstorm die de tweede avond werd gehouden, kon het concept voorzien worden van vlees en bloed en werd de volgende dag het middel ontwikkeld met de naam: CFS'PC'. De patiënten uit de pilootgroep wordt het middel bezorgd met een handleiding. De bedoeling is dat ze dagelijks een dosis nemen tot aan de eerste follow up op 20 januari. De resultaten zullen vergeleken worden en een maandelijkse opvolging wordt in het vooruitzicht gesteld tot begin mei samen met Peter Chappell de conclusies kunnen getrokken worden.

top


Follow up op 20 januari 2004:

Bij bijna alle patiënten zette een reactie in vanaf het ogenblik van inname of twee, drie dagen later. De meeste patiënten hebben contact op genomen met hun behandelend homeopaat en allen werd geadviseerd te stoppen. Sommige patiënten waren om uiteenlopende redenen pas later begonnen met de inname van het middel en werden ook aanbevolen het middel te stoppen omdat ook bij hen de verslechteringen duidelijk waren.
Bij alle patiënten waren de verslechteringen zeer uitgesproken en werden door hen herkend als de oorspronkelijke symptomen van hun kwaal (duizeligheid, misselijkheid, pijn in de leverstreek, hoofdpijn, pijn in de rug, angsten).
Drie tot zeven dagen na stopzetting van inname waren de verslechteringen veel afgenomen en bij sommige patiënten begonnen de eerste tekenen van verbetering duidelijk te worden (beter slapen, minder last van voedselintoleranties, twee dagen na elkaar actief kunnen zijn, energieker, sneller klaar om de deur uit te gaan)
Bij anderen waren de verbeteringen eerder op psychisch niveau. (minder zorgen voor examens, rechtszaak)
Eén patiënt had nog veel last van mentale verslechtering.

Evaluatie: Een klassieke en zeer gewenste reactie op het middel: een snelle beginverslechtering die relatief snel verdwijnt gevolgd door (de eerste tekenen van) een verbetering.
De prognose in zo'n geval is bijzonder gunstig.

Na het samenleggen en bespreken van de resultaten werd besloten de patiënten een hernieuwde dosis mee te geven van het middel met de richtlijn dit alleen in te nemen wanneer de verbetering stagneert of terugvalt en dan maximum drie dagen.

top


Tweede follow up op 5 maart 2004:

Bij de meerderheid van de ondervraagde patiënten was op het tweede consult de verbetering duidelijk en bij sommigen ronduit opmerkelijk. Zij zelf beoordeelden hun evolutie van een 3 à 4 naar een 7 à 8, wanneer ze gevraagd werden cijfers toe te kennen aan hun toestand voor de inname van het middel en nu.

Een greep uit de genoemde ervaringen: " 's morgens rapper wakker en energiek, drie uur minder slaap per nacht nodig, recupereer beter in de slaap, kan 's avonds na avondmaal en afwassen nog wat doen aan de computer, spierspanninng is beter: geen pijn meer, ook de kinesist merkt het, doe nu dingen die ik wil doen, niet omdat ze moeten, vergeten dat ik CVS had, periode van verandering: begin aan een andere thesis, die ik in december klaar wil hebben, de thesis over CVS vlotte niet, ik kan voor het eerst in 20 jaar weer een boek lezen, veel helderder in mijn hoofd, ben begonnen opgehoopte administratie door te werken...."
Eén patiënt had het middel nog niet langer dan 3 weken ingenomen en had een initiële verslechtering van 14 dagen, zelfs na één inname, maar verbeteringen zetten in. Eén patiënt vertoont geen reactie of tenminste nog niets ondubbelzinnigs op dit ogenblik. Een andere voelt zich nu op de bodem zitten: de eerste symptomen van ruim 20 jaar geleden spelen nu op.

Evaluatie: de verbeteringen die voorzichtig ingezet waren in januari zijn nu bij de meeste uitgesproken. Een resultaat die de verwachtingen overtreft op zo'n korte termijn! (ongeveer 6 à 8 weken)

top


Derde follow up op 5 mei 2004 in aanwezigheid van Peter Chappell:

Bij 5 van de 7 patiënten van de pilootgroep die woensdag 5 mei voor een derde follow up kwamen, zet de verbetering, die al duidelijk was in maart door. Na 4 en een halve maand is de vooruitgang excellent en beter dan wat enige andere behandeling bij de betrokkenen in de loop van hun ziektegeschiedenis, die tot 20 jaar oploopt bij sommigen heeft bewerkstelligd. ("meer energie, betere concentratie, doe nu weer mijn administratie, kan mijn huishouden doen en hou nog energie over 's avonds, voedselintoleranties duidelijk minder nu, spierpijn is er niet meer in rust, wel nog bij inspanning, vergeten dat ik CVS had, ben op zoek naar werk, slaap is beter, sta fris op 's morgens en ga naar de les, hou energie over voor ander activiteiten, kan voor het eerst in lange tijd een film uitkijken")
Eén patiënt die misschien fel reageerde op het middel, dat hij voor het eerst pas in februari nam heeft het wellicht niet lang genoeg genomen (1 dosis). Desalniettemin sprak hij vorige maal van zijn beste week in jaren.

Eén patiënt die een verslechtering had maar nog geen zichtbare verbetering staat onder immense stress.

Drie personen die niet reageerden, kregen het middel pas onlangs nadat de gunstige resultaten van de pilootgroep duidelijk waren. Omwille van de gevreesde verslechteringen hebben ze het maar enkel dagen ingenomen. Het is mogelijk dat dit te kort was en dat ook de tijdsspanne (zo'n 4 à 6 weken) nog geen conclusies toelaat.

topConclusie:

5 van de 7 ondervraagden scoorden op de Karnofsky tabel met een stijging van gemiddeld 17 punten, wat een zeer opmerkelijk resultaat is.

Wanneer men bedenkt dat CVS nog niet eens een precies gedefinieerd syndroom is en dat er mogelijk verschillende syndromen voorlopig onder één noemer worden geplaatst, is een opmerkelijke vooruitgang in de energie en algehele fysieke en psychische gezondheid bij de helft van de proefpersonen een opmerkelijk en veelbelovend resultaat.

Omdat het middel CVS-PC bovendien makkelijk in te nemen is, goedkoop en geen nevenwerkingen kent is het zeer aan te raden er verdere testen mee te doen. Het moet onder homepathische supervisie toegediend worden en is te verkrijgen via Peter Chappell: www.peterchappell.net of via de betrokkenen van het onderzoek in Leuven.

Wij worden graag op de hoogte gehouden van uw ervaringen!

top


Evaluatie van het CVS onderzoek na 1 jaar.

Leuven, 10 december 2004.

Aanwezig:
Anne Vervarcke (onderzoeksleider)
Wim Serneels (medewerkend homeopaat)
Jenny Verlinden (medewerkend homeopaat)

Op 10 december hebben we de resultaten samengelegd van:

Vier live case interviews en drie verslagen telefonisch of per mail van de pilootgroep. Daarbuiten vier gedetailleerde verslagen van patiënten buiten de pilootgroep en enkele patiëntendossiers.

Van de 4 ondervraagden waren 3 opmerkelijk beter op alle gebieden (kan terug alles normaal doen, sta ‘s morgens op en begin aan het huishouden, werk aan de computer, kan terug lezen, zorg voor zieke en quasi hulpeloze man, moet niet meer met energie economiseren, kan terug bijna normaal studeren, gaan winkelen, huishouden doen, kijk uit naar werk, begin opnieuw te sporten, voedsel allergieën nemen steeds af, ben begonnen lang opgestapelde rommel en administratie op te ruimen) hoewel nog niet geheel klachtenvrij. Om die reden is beslist de behandeling met het middel verder te zetten.

Uit de verslagen bleek ook 1 patiënt het uitzonderlijk goed te doen, terug aan het werk te zijn en voor zichzelf op te komen nu. (volgens moeder: nog nooit zo goed geweest). Een andere die ongeveer vijf maanden geleden is begonnen met de behandeling spreekt van ‘een gestaag stijgende lijn’ (probeert werkuren met ¼ te vermeerderen nu).

Uit patiënten verslagen blijkt op zijn minst reactie en in enkele gevallen een betere werking van het constitutie middel of een eindelijk ‘aanslaan’.

Twee patiënten waren ‘zeker niet beter’ dan vorig jaar. Eén heeft de behandeling gestaakt in mei 2004 wegens teveel last van pijn en ongemak, alhoewel er een initiële toename van energie was de vorige maanden. Ze volgt nu een ontgiftingskuur en acupunctuur maar overweegt opnieuw het middel te nemen.
Een andere patiënt heeft een 6 à 9 weken durende verslechtering gehad en daarna een constitutie middel genomen. Eventuele positieve effecten worden op die manier voor het onderzoek irrelevant.
Een patiënt is intensief aan zichzelf beginnen werken maar heeft geen enkel positief resultaat gemerkt van het CVS middel. Hij heeft zichzelf echter wel opgegeven voor verdere constitutionele behandeling.
Een patiënt heeft een langdurige verslechtering ondervonden de hele zomer en voelt zich nu goed maar kon niet beoordelen of dit een gewone fluctuatie was die hij normaal ook ondervindt. De conclusies moeten voor deze patiënt nog opgeschort worden.

Behandeling:

Onafhankelijk van elkaar kwamen de betrokken homeopaten tot de vaststelling dat ze het CVS middel aan de patiënten hadden meegegeven met meer individuele raadgevingen, aangepast aan de gevoeligheden en reacties van de patiënt. Twee medewerkers hadden veel betere resultaten met het constitutie middel (respectievelijk in september en oktober 2004 toegediend).

Conclusie:

Geen enkele patiënt is het jaar dat hij/zij betrokken was bij het onderzoek blijvend slechter geworden, ondanks de soms hevige reacties op het middel. Dit toont onder meer aan dat het middel ongevaarlijk is en in het slechtste geval een status quo kan bewerkstelligen.
De patiënten die niet beter zijn hebben de behandeling vroegtijdig gestaakt en/of zijn andere therapieën gaan volgen.
De patiënten die beter zijn schatten zichzelf tot 30% beter en/of tot 90% gezond, wanneer hen gevraagd werd een balans op te maken aan de hand van een gedetailleerde tabel.
Drie van de patiënten verklaarden zich bereid getuigenis af te leggen in een tv programma mocht hen naar de positieve effecten van het middel gevraagd worden.

Strategie:

Omwille van het beperkt aantal patiënten is het voorbarig om definitieve uitspraken te doen over het middel. Anderzijds staat het nu wel vast dat het een potentiële remedie bij CVS kan betekenen.
Gezien de bemoedigende resultaten van dit eerste jaar willen we nu de groep homeopaten die met het CVS middel werken uitbreiden. Belangrijk is dat de behandelende homeopaten zich strikt houden aan een door de kerngroep uitgewerkt protocol. Dit is door de ervaringen van het onderzoek tot stand gekomen en is van cruciaal belang voor een vlot verloop van de behandeling en een objectief beoordelen van de reacties.

Het protocol en de middelen zijn te verkrijgen bij het CKH.

top


25 augustus 2005

Een volledig verslag van dit onderzoek wordt gepubliceerd in de volgende editie van Homeolinks.

top