CKH Congres 1999: JAYESH SHAH

Jayesh ShahHet congres met Jayesh Shah, dat gehouden werd in Leuven op 10 en 11 april 1999 mag een succes genoemd worden. Het CKH mocht deelnemers verwelkomen uit Walloni, Frankrijk, Engeland, Nederland en Vlaanderen.

Jayesh hield eraan een overzicht te geven van de evolutie in zijn denken en praktijk, samen met onder meer Rajan Sankaran gedurende de laatste 20 jaar. Hij begon met zijn eerste studiejaren, die hem voor de geest stonden als de meeste vervelende die hij ooit had gekend. De allersaaiste lessen waren de eindeloze uiteenzettingen over het Organon van Hahnemann, waar de leerlingen letterlijk naartoe gesleept moesten worden door de prof, die hen zelfs uit de toiletten en de cafetaria's in de buurt ging opvissen. De student Shah meende toen dat de ware homeopathie bedreven kon worden met een grondige kennis van de Materia Medica. Hij leerde Allens Key Notes uit het hoofd en vatte aldus zijn praktijk aan. Een van zijn eerste gevallen was een kind met zeer ernstige pemphigus, dat alle symptomen van Mancinella vertoonde. Maar tot zijn verbijstering: geen enkele reactie. Door dit falen werd hem het belang van de theorie en met name het Organon duidelijk. Later na zorgvuldig voor te schrijven op de totaliteit, de mind en de generaliteiten werd het voor hem een feit dat het welslagen van een case lag in het precies detecteren van de meest karakteristieke symptomen. Wat de patint het meest kenmerkt kan zowel een fysiek symptoom zijn, een generaliteit, een modaliteit en in de meeste gevallen: de mindsymptomen.

Een opwindend nieuw idee.

Hij vertelde van die nacht toen hij door Rajan Sankaran opgebeld werd om met hem een nieuw idee te bespreken. De mind-symptomen konden in componenten uit elkaar gehaald worden en op die manier kon soms n goed begrepen symptoom de hele case verhelderen. Dit opwindend nieuw idee werd onmiddellijk uitgetest in de praktijk en leidde bvb tot de oplossing van het bekende geval van het meisje met de hevige hoofdpijnen dat enkel verbeterde door veelkleurige tekeningen te maken. Zij genas op Tarentula.

De fundamenten.

Jayesh legde de nadruk op het onbevooroordeeld waarnemen van een geval en noemde onze vermeende kennis van de Materia Medica ons grootste vooroordeel. De homeopaat heeft de neiging zijn patinten in te passen in de middelen die hij kent en verliest daarbij zijn open en onbevooroordeelde blik. Ook riep hij homeopaten op om de klassieken te bestuderen en van daaruit een stevige basis en methodologie te Jayesh Shah ontwikkelen. Eens men die heeft verworven kan men van alle leraars iets opsteken. De fundamenten, neergelegd in het Organon hebben ervoor gezorgd dat homeopathie vandaag nog bestaat. Hij waarschuwde voor theoretiseren en gaf ook daarvan enkele sprekende voorbeelden die aan de hand van cases en met participatie van de deelnemers werden verduidelijkt. Het gaat erom gevoeligheid te ontwikkelen voor datgene wat karakteristiek is in een geval en om het diepste gevoel van de patint te ontdekken. Hij probeerde een helder onderscheid te maken tussen de doe-symptomen en de gevoelens. Niet gespeend van enige humor toonde hij aan hoe men kon doordringen tot dit diepste gevoel, dat achter de expressie gelegen is. In iedere case zit dit gevoel; het hangt van de homeopaat af of hij genoeg geduld kan opbrengen, onbevoordeeld kan zijn en zijn geest kan leeg maken..."to make it happen".