Verslag Congres Divya Chhabra 2001

Divya opende de dag met een zeer belangrijke vraag: hoe kunnen we het punt bereiken waarop we zekerheid krijgen over de voor te schrijven remedie? Het antwoord is: door het gevoel onder de expressies te vinden, m.a.w het centrale thema. Ze gaf een eerste cases om opnieuw in the ‘circle method’, die ze op ons vorig congres demonstreerde te komen.
Ondertussen trok ze de aandacht op belangrijke punten in de anamnese: ‘action and reaction are the same and interchangeable’. Dit betekent ondermeer dat een spontane ontkenning gelijk staat met een affirmatie en dat de patiënt doet wat hij meent dat hem wordt aangedaan. Ze toonde aan dat de delusion vaak zo irrationeel, zo absurd is dat de patiënt er niets kan of durft over te vertellen. Dan biedt de Free Association techniek uitkomst. Het maakt voor de patiënt mogelijk de sprong van het logische naar het irrationele en het absurde te maken. Dat betekent uiteraard dat de homeopaat daar ook toe moet in staat zijn, sterker nog dat hij de patiënt aanmoedigt het domein van de waan te betreden. Wij schrijven immers niet voor op algemeen menselijke gevoelens. Aan de hand van een Schitterende Calc-Bromatum case gaf Divya uitleg over de samengestelde middelen. Vervolgens gaf ze de resultaten van de proving die ze persoonlijk leidde met de gewone huisspin en de bijzonderheden over de verschillende soorten spinnen. We kregen een Latrodectus mactans case en karakteristieken van Atrax, de Araneas en Androctonos.
Dag één werd afgerond met de viering van 10 jaar CKH met taart en receptie voor alle deelnemers en eregasten.

Op dag twee ging Divya dieper in op de cirkel methode en met name de binnenste cirkel. Om de patiënt te bevrijden van logica en rationaliteit pikt men typische woorden, symbolen,bijzondere uitdrukkingen e.d. op uit de binnenste cirkel en gebruikt die voor een ronde Free Association. Op die manier kwam ze tot het middel Scorpion (Androctonos) in de case die ze vervolgens toonde. In de namiddag werden vooral de resultaten van de potentie proving en het belang van de dromen benadrukt. Daarmee bevestigde en versterkte Divya de interessante vernieuwende topics, die ze in het vorig congres in Leuven had gelanceerd. Het meisje met “the slime” dat tenslotte geholpen werd met Radium-Bromatum zal zeker iedereen zich nog lang heugen. Aan de hand van deze casus gaf Divya de karakteristieken van de radioactieve bestanddelen.

Op zondag bracht de toepassing van de cirkel methode ons op het middel Indium om een case op te lossen en de namiddag werd grotendeels in beslag genomen door uitgebreide informatie over alle 18 middelen, die tot de Strontium-lijn of zilverserie behoren. De deelnemers van dit buitengewoon congres mochten zich op een uitbreiding van hun kennis zowel als inzicht verheugen.