Congres 2014: Michal Yakir

Yakir

"Table of Plants, the Rows "

Op dezelfde manier als homeopathie de concepten van de periodieke tabel en de analogie met humane pathologie gebruikt, kunnen we de natuurlijke evolutionaire orde van de botanische systemen aanwenden tot een beter begrip van onze middelen en van de problematiek van de patiënt. Planten zijn de bron van het natuurlijk vermogen om de evolueren en te ontwikkelen en kunnen ons mensen bijstaan in ons ontwikkelingsproces. Elke familie in de homeopathische Materia Medica wordt beschouwd ‘als één middel’ en op de botanische evolutionaire as geprojecteerd. Op die manier wordt de volledige betekenis van de Materia Medica geopenbaard: zoals het alfabet betekenis krijgt als het in volgorde in een woord geplaatst wordt, zo krijgt het plantenrijk een diepere betekenis, niet alleen wat betreft de persoonlijke ontwikkeling en constructie van het ego, maar eveneens wat betreft het verhaal van de evolutie en vooruitgang van de hele mensheid.

De tabel verwijst naar de uitdagingen en hindernissen die de mens ontmoet op weg van geboorte tot hoge ouderdom, van een primair stadium van eenheid naar een gevorderd stadium van individualiteit. Daarbij worden de lessen van de vrouwelijke en mannelijke elementen geleerd en geabsorbeerd. De kolommen beschrijven de individuatie stadia terwijl de rijen het niveau van rijpheid weergeven. Dit verleent fysiologische, emotionele, mentale en spirituele inhoud aan elke plantenfamilie, terwijl een enkele plant variaties op dit thema vertegenwoordigt. De plantentabel verklaart de karakteristieken van plantengroepen, van kleine middelen en nieuwe provings. Cases kunnen beter begrepen worden door ze te bekijken in functie van de tabel, wat het homeopathisch voorschrift aanzienlijk verbetert.

In dit vervolgseminarie bekeken we de betekenis van de rijen en bestudeerden we in detail de eerste en het grootste gedeelte van de tweede kolom.