Kalender: Activiteiten * Congres * Gastcolleges
Calendar: Activities * Seminars * Guest Lectures
Wenst in te schrijven voor:
Registration for:
(betaling contant bij aanvang)
(Cash at reception desk)
** LUSTRUMDAG 18 juni 2016 25,00€/10,00€ Ik verzoek om een factuur voor het bedrag van / request invoice for

   
* Gastcollege: Bart Lambert - Casuïstiek (20 februari 2016 VM) 45,00€
* Gastcollege: Niki Herckens- Ziekte als biologisch overlevingsgedrag (20 februari 2016 NM) 45,00€
* Gastcollege: Anne Vervarcke - (Half) Edelstenen: juweeltjes in de homeopathie (19 maart 2016) 90,00€
* Gastcollege: Alex Leupen - Lanthaniden en auto-immuunziekten (21 mei 2016) 90,00€

LHC (*) geacrediteerd.
LHC en NVKH (*) geacrediteerd.

** Pay for the chosen option on bank account of the CKH, mentioning ‘Lustrumdag’, + the age of the children.
** Betaal met overschrijving op de rekening van het CKH, met vermelding ‘Lustrumdag’, + de leeftijd van de kinderen.

Bank details: IBAN: BE03 5230 8041 3984 / BIC: TRIO BE BB

* Naam/Name:
* Adres/Address:  
* E-mail:  
Tel/GSM:
Opm./Remarks: