CKH Publicaties / Eindwerken

- Anne Vervarcke :

The Postgraduate Annual 2006

PGAnnual2006The idea to compile and publish these postgraduate cases has come from the desire to share the method that so far for me has had the best results.
Meer...

The Charm of Homeopathy

The Charm of HomeopathyAbout life in general
and
homeopathy in particular.

This is the first book in English, addressed to professional homeopaths, where Anne Vervarcke explains her view on the vital disturbance.
Meer...

250 Jaar na Hahnemann

"250 Jaar Hahnemann" door Anne Vervarcke Het nieuwe boek van Anne Vervarcke, ter gelegenheid van de 250e verjaardag van Hahnemann's geboorte.
Meer...

Klassieke homeopathie: niet te geloven!?

"Klassieke homeopathie: niet te geloven!?" door Anne VervarckeAan de basis van dit boek liggen drie factoren: de eerste is de vraag die mij talloze keren werd gesteld door patiënten in de praktijk: "Hoe werkt homeopathie nu feitelijk?". Een zeer terechte vraag na een consult en therapie die zo grondig verschilt van wat men gewend is. Maar ik moest constateren dat ik daarop niet in enkele woorden een bevredigend antwoord kan formuleren. Hopelijk komt dit boek tegemoet aan die vraag."
Meer...

- Tom Mareels :

Homeopathie: op zoek naar een theorie

"Homeopathie: op zoek naar een theorie" door Tom MareelsHet is makkelijker om atomen te splitsen dan vooroordelen -

Albert Einstein

De fundamenten van het therapeutisch systeem genaamd homeopathie werden gelegd rond 1800. In de twee honderd jaar van z'n bestaan is het dikwijls het onderwerp van bittere controverse geweest.
Meer...

- Annemie Lambert :

Langs de spiegels van de ziel

Annemie Lambert bestudeerde in hoeverre de homeopathische behandeling effect heeft op zicht en ogen. Bent u in haar conclusies geïnteresseerd, neem dan contact met haar op via e-mail.

- Christel Lombaerts & Lut De Schutter :

ADHD anders bekeken

ADHDChristel Lombaerts en Lut De Schutter bekijken ADHD vanuit een andere hoek.

"Ze razen als een orkaan door de wachtkamer. In de spreekkamer vallen ze letterlijk met de deur in huis. Terwijl je mama een hand geeft, hebben ze alles aangeraakt wat op je bureau ligt. ...
Meer...

- Anne-Dominique Beeckmans :

Een kijk op de Homeopathie

Kijk op HomeopathieAnne-Dominique Beeckmans laat in haar eindwerk het publiek kennismaken met de beginselen van klassieke homeopathie.
Meer...

 

- Goedele De Nolf:

Homeopathie en Systeemopstellingen

Kijk op Homeopathie"Dit werk is bedoeld voor zowel homeopaten die interesse hebben om systeemopstellingen te integreren in hun praktijk, als voor systeemopstellers die geboeid zijn door de vraag hoe dit werkinstrument geïntegreerd kan worden in andere disciplines.
Meer...

 


Klassieke homeopathie: niet te geloven!? door Anne Vervarcke.

"Klassieke homeopathie: niet te geloven!? door Anne VervarckeAan de basis van dit boek liggen drie factoren: de eerste is de vraag die mij talloze keren werd gesteld door patiënten in de praktijk: "Hoe werkt homeopathie nu feitelijk?". Een zeer terechte vraag na een consult en therapie die zo grondig verschilt van wat men gewend is. Maar ik moest constateren dat ik daarop niet in enkele woorden een bevredigend antwoord kan formuleren. Hopelijk komt dit boek tegemoet aan die vraag."

"Een tweede factor is de schier bodemloze verwarring die er omtrent homeopathie bestaat: de homeopathie mag er prat op gaan dat de kwakkels en de misverstanden die de ronde doen door geen enkele andere geneesmethode geëvenaard worden. Homeopathie zou "gezond" en "ongevaarlijk" zijn en bijgevolg waagt men het er zelf op. Terwijl niemand het in zijn hoofd zou halen zichzelf of familieleden met naalden te bewerken na de lectuur van een boek over acupunctuur, wordt een soort "homeopathie" door iedereen bedreven die een vademecum kan raadplegen. Damesbladen en populaire kranten geven homeopathische tips en gezondheidswinkels verkopen homeopathische shampoo. Tegenop zo'n stroom van goedbedoelde onzin is het moeilijk varen. Het is dus misschien nuttig om de positie van de klassieke homeopathie duidelijk te bepalen en de grenzen af te tekenen. Dit werk hoopt een bijdrage te zijn tot het scheppen van klaarheid omtrent de vele vragen die omtrent deze onorthodoxe geneeswijze bestaat. Op de boekenmarkt vindt men zowel de vakliteratuur als de vulgariserende werken, maar een degelijke voor iedereen begrijpelijke uiteenzetting van de principes en de praktijk van de klassieke homeopathie scheen er nog niet te zijn.

De derde en belangrijkste factor is de wens om de schoonheid, de diepte en de kunst van de homeopathie te beschrijven. Met de jaren groeit de verwondering en het enthousiasme over de opzienbarende effecten van de methode en de wetten die aan de grondslag ervan liggen. Veel overtuigender dan welke theoretische verhandeling dan ook is de dagelijkse praktijk en het contact met de patiënten. Samen met hen bewandelt de klassiek homeopaat een wonderbaarlijke weg en verkent de mogelijkheden die soms aan het ongelofelijke grenzen "

Bestellingen :

Voor België: ISBN 90 382 0228 8 – 109 p. – € 10,00
Academia Press - Eekhout 2 - 9000 Gent - Tel 09/233.80.88 - Fax 09/233.14.09
J.Story-Scienta - P. Van Duyseplein 8 - 9000 Gent - Tel 09/225.57.57 - Fax 09/233.14.09

Voor Nederland:
Ef & Ef - Eind 36 - 6017 BH Thorn - Nederland - Tel 0475/56.15.01 - Fax 0475/56.16.60

Uitreksels

P20 Het hele medische handelen is gericht op het wegnemen van symptomen. Dit lijkt een rationele manier van handelen wanneer men ervan uitgaat dat de symptomen en de ziekte identiek zijn .Dit is echter niet het geval.Wanneer we de symptomen derhalve wegnemen of onderdrukken zijn ze aan ons gezichtsveld onttrokken, terwijl de oorzaak van de klachten nog steeds bestaat. Of men zou het ook als volgt kunnen formuleren:symptomen zijn eigenlijk geen ziekten, maar dragers van de boodschap, of, zo men wil; alarmsignalen. Wanneer echter in een auto een alarmlichtje gaan branden, zou geen redelijk mens dit losschroeven en daarna trots verkondigen dat hij zijn auto gerepareerd heeft. Bij de reparatie van de mens herhaalt deze gang van zaken zich echter voortdurend. Nauwelijks licht een symptoom op of de arts laat het al verdwijnen en boekt deze truc als een therapeutisch succes. Zo ontstaat de paradoxie dat de statistieken van de successen in de geneeskunde uitsluitend berusten op het feit dat men niet genezen kan. Want dit onderdrukt symptoom dwingt de mens zijn nog niet behandelde zich met andere symptomen te signaleren. De onderdrukking van dit nieuwe symptoom levert dan medisch succes nummer twee op enzovoort

P24 Uit een holistische benadering volgt ondermeer dat de definitie va ziekte zich niet laat reduceren tot meetgegevens en aantoonbare organische afwijkingen; wanneer fysiologische functies abnormaal verlopen bestaat er eensgezindheid in de conclusie: de lichaamstemperatuur is abnormaal hoog, de eetlust afwezig, de paalde bewegingen zijn onmogelijk, er zijn laesies op de huid, er is pijn dus de persoon is ziek. Moeilijker wordt het wanneer pijn zich manifesteert zonder meetbare onzichtbare afwijkingen. Wanneer de pijn veroorzaakt wordt door een holle kies, een kwetsuur, een aanwijsbare ontsteking, dan liggen de zaken eenvoudig, althans op het eerste gezicht. Maar is migraine een ziekte? En gewone hoofdpijn eveneens? Is vermoeidheid een ziekte? Wanneer is men chronisch vermoeid en officieel ziek en wanneer is men gewoon wat depressief? Wanneer bij medisch onderzoek men een verhoogde bloeddruk constateert, een te hoog cholesterolgehalte, een lichte artrose en de lumbale wervels, een te hoog gehalte aan witte bloedcellen en de persoon in kwestie voelt zich desondanks energiek, vrij van pijn en gezond: is hij dan volgens medische noemen en definities ziek of niet? Is eczeem een ziekte en zijn wratten dit niet? Of zijn drie wratten geen ziekte en twintig wratten wel? Zijn lusteloosheid, gebrek aan eetlust, slapeloosheid, gastritis, darmklachten, psychische of fysieke ziekten? Is een maagzweer een psychosomatische aandoening en is ischias een mechanische klacht. Moeten we ziekten indelen naar oorzaken? Naar locatie? Naar ziekteverwekker? Moeten we ons concentreren op erfelijke factoren.? Zijn ziekten hoofdzakelijk genetische afwijkingen?. Een gevolg van stress of van ziekteverwekkers of van constitutie of van een combinatie van risicofactoren? Hoe komen we ooit uit dit ogenschijnlijk onontwarbaar kluwen.

Pp 33-34 Het is belangrijk bij het waarom van ziekte stil te staan. Het aanvaarden dat er een zin schuilt in ziekte resulteert niet in gelatenheid maar geeft integendeel de aanzet tot handelen. Naar huis gestuurd worden met symptoomonderdrukkende medicijnen die de ziekte camoufleren, maakt de patint afhankelijk. Die kan dan niet mr doen dan passief en bang afwachten of de ziekte terugkomt, wat meestal het geval is. P 89 Homeopathie is geen religie. Maar gedwongen zich te bezinnen over de diepere betekenis van ziekte en gezondheid, stuit men automatisch op fundamentele kwesties. Wat is het ideaal dat wij voor ogen houden? Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de vrije, creatieve mens, die een instrument kan zijn voor de hogere bedoelingen. Men hoeft echter niet in hogere bedoelingen te geloven om gezond te willen worden en daarvoor een homeopaat te raadplegen In gezondheid voelt iemand zich vrij, gelijk aan anderen( niet beter en niet slechter) en is in principe tevreden met zichzelf. Wanneer iemand zich in de waan bevindt, voelt hij zich benadeeld, achtervolgd, de mindere en moet hij aan allerlei voorwaarden voldoen om zich 'ok' te voelen. Een gezond ego beschermt de individualiteit en de identiteit. Het ego kan men beschouwen als een onderdeel van het overlevingsinstinct van de mens. Ego, de geest, seksualiteit, het overlevingsinstinct zijn in de mens ingebouwde mechanismen opdat de soort overleeft. Dit is onderdeel van het ontwerp van het universum. Ons gevoel voor identiteit is in werkelijkheid een illusie en laat de machine beter functioneren. Illusie en waan zijn eigelijk hetzelfde. Maar op het niveau waar her ego een illusie is, heeft dit niets te maken met gezondheid en alles met spiritualiteit. Om gezond te zijn hoeft men niet spiritueel te zijn, maar men moet wel een ego hebben. Ego is geen ongezond deel van ons.Net zoals we ziekten kunnen overstijgen door ons ervan bewust te zijn, kunnen we de illusie van het ego overstijgen door bewustzijn. Maar dit is spiritualiteit en kan alleen ervaren worden. Velen verwarren spiritualiteit echter met godsdienst.

P91 Niet enkel omdat die vervreemde mens weinig gevoel voor zijn medemens kan opbrengen, maar ook omdat hij zelf een tragisch leven leidt, kan de homeopathie een uitkomst bieden. In feite doet psychotherapie hetzelfde: de patint confronteren met de oorspronkelijke situatie die aan de basis ligt van zijn actuele toestand van beperking, overdreven reageren en lijden. De homeopathie biedt echter enkele belangrijke voordelen. De psychotherapie is een langdurig en pijnlijk proces: de uitlokkende toestand is omwille van zijn begeleidende pijn omringd met veel weerstand. Vermits er veel moet geformuleerd worden zal de rede vaak interveniren met allerlei verklarende motieven en verzachtende omstandigheden uit de buitenwereld. Wanneer de toestand overgerfd is van de ouders, opgedaan tijdens de zwangerschap door een intense toestand van de moeder, of tijdens of kort na de geboorte opgedaan, dan bestaat het gevaar dat men er met psychotherapie niet bijkomt. Bovendien heeft de homeopathie een veel breder werkingsgebied,vermits ze ook de pathologie gebruikt als significante indicatie voor een geneesmiddel. Waar de geneeskunde vooral het lichaam behandelt en de psychotherapie vooral de geest, beslaat de homeopathie beide domeinen.

top


250 Jaar na Hahnemann door Anne Vervarcke.

Het nieuwe boek van Anne Vervarcke, ter gelegenheid van de 250e verjaardag van Hahnemann's geboorte.

"250 Jaar Hahnemann" door Anne VervarckeOp het grafschrift van Samuel Hahnemann in Parijs staat te lezen: “Non Inutilis Vixi”. 250 jaar na zijn geboorte lijken deze woorden een understatement: de klassieke homeopathie, zoals hij ze theoretisch heeft gegrondvest, leeft en bloeit. Ondanks tegenkanting en ongeloof heeft deze radicaal vernieuwende geneeswijze zich niet alleen weten te handhaven maar ook uit te breiden en de weg te vinden tot een steeds groeiend publiek.

De laatste jaren is er een levendige polemiek gaande omtrent de klassieke homeopathie. Het fenomeen op zich evenmin als de behaalde resultaten vallen nog langer te ontkennen of te negeren.
Maar in het debat worden vaak alle emotionele, epistemologische, sociale, wetenschappelijke, economische en culturele argumenten door elkaar gebruikt wat de helderheid niet ten goede komt.

Anne Vervarcke belicht de afzonderlijke aspecten. In een tweede hoofdstuk legt zij uit hoe het enorm snel evoluerend homeopathisch landschap er momenteel inhoudelijk uitziet.

Bestellingen :

Voor België: ISBN 90 382 0733 6 – 116 p. – € 10,00
Academia Press - Eekhout 2 - 9000 Gent - Tel 09/233.80.88 - Fax 09/233.14.09

Voor Nederland:
Ef & Ef - Eind 36 - 6017 BH Thorn - Nederland - Tel 0475/56.15.01 - Fax 0475/56.16.60

top


The Charm of Homeopathy by Anne Vervarcke.

The Charm of HomeopathyAbout life in general
and
homeopathy in particular.

This is the first book in English, addressed to professional homeopaths, where Anne Vervarcke explains her view on the vital disturbance.

As disease is nothing but a concept-like disturbance of the vital level, the challenge is to understand and perceive the coherent, symbolic patterns, displayed by the patient.

When we manage to recognize this pattern we are looking in the eye of the disturbance and at the same time, we have the answer for a cure.

When this happens, the Charm of Homeopathy is at its best.

top


The Postgraduate Annual 2006 by Anne Vervarcke.

PGAnnual2006The idea to compile and publish these postgraduate cases has come from the desire to share the method that so far for me has had the best results. To substantiate this claim, I first started organizing Postgraduate days in the beginning of 2005, during which professional homeopaths have been attending live consultations. In “The Charm of Homeopathy”, the method is explained in more detail and the main ideas are repeated in the first part of this book.

With these insights I hope to demonstrate that we have in our reach greater chances of success than what was previously thought possible. First we learn from books, later we learn from our teachers and finally we learn from our patients. They are the ones that lead us on our way to understanding illness and health and the impressive process that healing is.

How to order:
25 €+ Standard post rates
• Call +32 (0)9 357 79 92 (The White Room office)
• e-mail: info
• visit the web-site The White Room

top

Homeopathie: op zoek naar een theorie door Tom Mareels.

"Homeopathie: op zoek naar een theorie" door Tom MareelsHet is makkelijker om atomen te splitsen dan vooroordelen -

Albert Einstein

De fundamenten van het therapeutisch systeem genaamd homeopathie werden gelegd rond 1800. In de twee honderd jaar van z'n bestaan is het dikwijls het onderwerp van bittere controverse geweest. Het werd helemaal niet bejubeld als een medische doorbraak die gezondheid kon schenken aan velen, maar eerder werden de bevindingen van homeopaten in het belachelijke getrokken, genegeerd of systematisch ontkend.

De terughoudendheid van z'n tegenstanders is begrijpelijk wanneer men ziet welke belangen er op het spel staan:

Homeopathische medicijnen zijn heel goedkoop, zowel in aankoop als wat betreft de productie. Eén van de belangrijkste aspecten van de homeopathie - de ultrahoge potenties - druist volledig in tegen wat er op dit moment aan de medische faculteiten op universiteiten over de hele wereld wordt gedoceerd.

Eén ding is zeker: als homeopathie niets anders is dan fraude, kwakzalvers en placebo - zoals velen beweren - dan zijn talloze competent opgeleide homeopaten, samen met vele duizenden patiënten het slachtoffer van één van de grootste medische zwendels in de geschiedenis!

Het ultieme tegenargument is als volgt: het kan worden aangetoond - zowel fysisch, chemisch als mathematisch - dat in vele homeopathisch geprepareerde middelen niets "meer" zit dan water. Met de huidige stand van de wetenschap voorwaar geen comfortabel uitgangspunt te noemen.

Toch is er iets aan de hand: de ervaring van vele homeopaten vertelt hen dat hun middelen wel degelijk iets uithalen en recentelijk maken meer en meer klinische en experimentele onderzoeken duidelijk dat er meer is dan een placebo effect. Maar:

The amount of positive evidence even among the best studies came as a surprise to us. Based on this evidence we would be ready to accept that homeopathy can be efficacious, if only the mechanism of action were more plausible.
Knipschild en Kleijnen, 'Clinical Trials of Homeopathy',
British Medical Journal, 1991

Dit doet denken aan de experts in de 17e eeuw die weigerden door Galileo's telescoop te kijken om de vier manen van Jupiter te bekijken, omdat ze nu eenmaal wisten dat deze manen onmogelijk konden bestaan.

Ik heb mijn werk verdeeld in drie delen:

In het eerste deel overloop ik kort de belangrijkste momenten in de homeopathie, met een nadruk op degene die belangrijk zijn aangaande de toetsing van homeopathie.

In het tweede deel proberen we na te gaan of de effecten waar de homeopathie aanspraak op maakt reëel zijn. Daarbij geef ik een selectie van klinische tests die tot nog toe verschenen zijn; mijn bedoeling is niet om volledig te zijn. Het is eerder een representatief staal.

In het derde deel zal ik tenslotte wat dieper ingaan op de mogelijke theoretische onderbouw van de methode.

top


ADHD anders bekeken door Christel Lombaerts en Lut De Schutter.

ADHDUit de inleiding:

Ze razen als een orkaan door de wachtkamer. In de spreekkamer vallen ze letterlijk met de deur in huis. Terwijl je mama een hand geeft, hebben ze alles aangeraakt wat op je bureau ligt. Ze testen of je kasten inbraakbeveiligd zijn, of het glas in je ramen breekvast is. Noodgedwongen haal je de informatie bij mama of papa, en beperk je je wat het kind betreft tot observatie. Observatie die steeds dezelfde rubrieken oplevert:

Is dit een epidemie?

Hoe krijg je in hemelsnaam de informatie te pakken die tot een fatsoenlijk voorschrift leidt?

Een karikatuur? Of herkenbaar?

Het kind heeft een naam: ADHD. “

top


Een kijk op de Homeopathie door Anne-Dominique Beeckmans.

Kijk op HomeopathieAnne-Dominique Beeckmans laat in haar eindwerk het publiek kennismaken met de beginselen van klassieke homeopathie.

Haar bedoeling: “ Vaak worden klassieke homeopathie, complexe homeopathie en fytotherapie voor hetzelfde aanzien. Elke dag opnieuw merk ik dat het algemeen aanvaard is dat homeopathie onschadelijk is en dat men er zoveel mag van innemen als men wenst.

Is homeopathie echter zo onschuldig?
Hoe werkt het nu eigenlijk?
Valt homeopathie wel te combineren met allopathie of fytotherapie?

Vaak gestelde vragen die de moeite waard zijn om even bij stil te staan.”

top


Homeopathie en Systeemopstellingen door Goedele De Nolf.

GDN"Dit werk is bedoeld voor zowel homeopaten die interesse hebben om systeemopstellingen te integreren in hun praktijk, als voor systeemopstellers die geboeid zijn door de vraag hoe dit werkinstrument geïntegreerd kan worden in andere disciplines.
D
aarom geef ik in het eerste inleidend hoofdstuk een korte beschrijving van homeopathie en systeemopstellingen en hun grondbeginselen.
Hierna vergelijk ik beide werkmethodes, die mijns inziens verrassend veel overeenkomst vertonen.
Ik vermeld ook beknopt de reeds waargenomen en in de literatuur beschreven verbanden tussen patiënten met bepaalde pathologieën en de systemische verstrikkingen die in opstellingen van deze patiënten naar boven zijn gekomen."

top