Homeopathie in de verloskundige praktijk

 7 lesdagen van 50 lesuren van telkens ongeveer 50 minuten

In samenwerking met Thomas More Hogeschool (Campus Lier)

bevallenZwangerschap, bevalling, borstvoeding zijn momenten waarbij een vrouw zich vaak voor het eerst intens bewust wordt van haar eigen kracht, zowel op fysiek als op mentaal en emotioneel vlak. Homeopathie biedt niet alleen ondersteuning in de vorm van een zachte en veilige aanpak van allerlei kwaaltjes maar stimuleert bovendien het zelfgenezend vermogen, verhoogt de vitaliteit en brengt het ontregelde organisme terug in een toestand van evenwicht.
Homeopathie is in die zin een geschenk van onschatbare waarde voor moeder en kind op de meest cruciale momenten in een mensenleven, namelijk aan het prille begin.

Het KB Homeopathie dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 12 mei 2014 bepaalt dat vroedvrouwen voortaan homeopathie mogen voorschrijven binnen het terrein van hun verloskundige praktijk, mits een opleiding te volgen van 50 uren theorie en 50 uren stage, en na registratie als vroedvrouw-homeopaat bij de bevoegde dienst van het Ministerie van Volksgezondheid.

Meer info