Logo CENTRUM VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE
HOMEOPATHIE - HEEL JE LEVEN
Visie en Missie

Visie

Wat de homeopathische geneeswijze in het algemeen van andere onderscheidt, is haar visie op ziekte en gezondheid. Zoals de WGO stelt, is gezondheid niet slechts de afwezigheid van klachten, maar een gevoel van algemeen welbevinden. De homeopathie behandelt idealiter dan ook niet de klacht, maar wel de centrale verstoring die zich door de klacht kenbaar maakt. Wanneer die verstoring opgeheven wordt, is de mens vrij om zich te wijden aan datgene waarvoor hij in de wieg is gelegd.

Klassieke homeopathie bewerkstelligt dit door appèl te doen aan het zelfgenezend vermogen van de mens. Daardoor
herwerft de patiënt autonomie over het genezingsproces, al verloopt dit vrijwel automatisch en in het beste geval zelfs ongemerkt. In eerste instantie herstelt de levenskracht zich, het principe dat de mens vreugde, wil en zin om te leven geeft. Daarop volgt orde in alle systemen, mentaal, emotioneel en fysiek. De klachten verliezen hun functie en verdwijnen naar de achtergrond, in de mate dat zij geen onomkeerbare fysiologische veranderingen hadden teweeggebracht.

Het menselijk functioneren is een open systeem, in verbinding met en reagerend op zijn medemens en zijn omgeving. Het fysieke aspect ervan is het astropa belladonnameest afgescheiden, zichtbare en meetbare deel ervan. Het is begrijpelijk dat de medische wetenschap zich daarop focust. Binnen de homeopathie is dit het terrein van de klinische voorschriften en de zelfzorg. Wanneer een klacht optreedt naar aanleiding van een ongeval bijvoorbeeld, kan op de aard van de klacht en de reactie van de persoon erop, een acuut middel geselecteerd worden. In dit geval speelt de aandoening zich af in de periferie van het bestaan: alhoewel men er door is aangedaan, is er geen noemenswaardige invloed op de levenskracht. Zou dit wel het geval zijn, is een diepgaander voorschrift nodig. Doorgaans is de fysieke kant echter maar een deel van het verhaal. Iedere casus heeft een emotionele, mentale en vitale component.

Emoties worden vaak getriggerd door omstandigheden, zoals verdriet bij een afscheid. Met onze naasten zijn wij emotioneel verbonden, wij worden door hen geraakt. Toch spelen zich in ons innerlijk vaak emotionele drama's af die niet in verhouding zijn met gebeurtenissen of relaties. Men kan deze drama's vaak onderbrengen in een archetype zoals ingehouden liefdesverdriet of de frustratie van de overwerkte zakenman. Corresponderend met deze archetypische verhalen bestaat het concept van de polychresten, homeopathische middelen die alle kenmerken van een dergelijke toestand in zich dragen. Beoefenaars die deze weg volgen, zullen een middel selecteren op basis van de situatie en hoe de patiënt erop reageert.ft_20120114_06

Aan de basis van pathologisch emotioneel tumult kan een mentale factor ontwaard worden, bijvoorbeeld een 'condition to be ok' of een innerlijk conflict. Iemand die in de waan verkeert dat geld veiligheid biedt, en zich zonder deze veiligheid onrustig voelt, kan zijn hele leven inrichten op basis van deze onbewuste gedachten en zo in een ziekmakend patroon verstrikt geraken. Homeopaten die met dit principe werken, zullen het onbewuste van de patiënt exploreren via dromen, hobby's, projecties en angsten. Het voorgeschreven middel neemt niet alleen de angsten weg maar bevrijdt de mens van zijn 'condition to be ok'

Nog een stap dieper gaat de homeopaat die zoekt naar het vitale patroon in de beleving van de patiënt op alle levensgebieden, in alle situaties, in elke relatie. Hoe de patiënt zijn klacht, zijn omgeving, zichzelf ervaart, is kenmerkend voor de aard van de verstoring van de levenskracht. Deze beoefenaars zullen bij herhaling aan de patiënt vragen hoe hij een situatie ervaren heeft en een remedie selecteren die het patroon van de beleving in zich draagt. Daarmee wordt direct de kern van de verstoring op het diepste niveau aangepakt.

Het is deze laatste diepgaande behandelwijze die het CKH bedoelt door te geven.

Missie

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie wil bijdragen tot het verspreiden van het klassiek homeopathisch gedachtegoed en het in praktijk brengen van haar bevindingen. Naar het brede publiek brengen we informatie over de principes van de klassieke homeopathie en korte reeksen over zelfzorg.

Voor wie als met homeopathie aan de slag wil, wordt een hoogkwalitatieve opleiding aangeboden, gebaseerd op de klassieke bronnen die met een kritische blik gelezen worden en begrepen vanuit het tijdskader waarin ze geschreven zijn. Naarmate de student vordert wordt de materie verder uitgediept en verrijkt.

De opleiding volgt de evolutie binnen de homeopathie op de voet, maar plaatst waar nodig kritische kanttekeningen. Het zelfreflecterend vermogen en de therapeutische kwaliteiten van de kandidaat-homeopaten worden voortdurend gestimuleerd en geëvalueerd. Grote nadruk wordt gelegd op begeleiding bij de overgang van theorie naar praktijk.

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie houdt tevens de vinger aan de pols wat het veld van de (alternatieve) gezondheidszorg betreft en streeft naar aansluiting met beoefenaars van klassieke homeopathie in binnen-w en buitenland en met andere vlakken in het gezondheidswerkveld.